Aдминистративен бюджет за 2020г. - архивиран

Бюджет на гимназията за 2020г.: 

  1. Заповед за утвърдени бюджети
  2. Бюджет за 2020г. - изтегли документа

Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията:

  1. за първо тримесечие на 2020г.: изтегли документа
  2. за първото шестмесечие на 2020г.: изтегли документа
  3. за деветмесечието на 2020г: изтегли документа
  4. Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията за 2020г. : изтегли документа