Aдминистративен бюджет за 2019г. - архивиран

 Бюджет на гимназията за 2019г.: изтегли документа 

Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията:

  1. за първо тримесечие на 2019г.: изтегли документа 
  2. за първото шестмесечие на 2019г.: изтегли документа 
  3. за деветмесечието на 2019г: изтегли документа 
  4. Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията за 2019г. изтегли документа