Училищна борса за учебници за 2021/2022 г.

Училищна борса за учебници за учебна 2021/2022 година

От 08.09.2021г. в библиотеката на гимназията се организира училищна борса за учебници за учебната 2021/2022 година.

 

Желаещите ученици от по-горните класове, могат да оставят своите учебници в училищната библиотека, при г-жа Силвия Самсиева - библиотекарка на гимназията на първия етаж в учебен корпус 1.