Спортен календар

На заседание на Педагогическия съвет, с протокол от 13.09.2021г., е приет спортен календар, за учебната 2021 г. / 2022 г.

Правилник за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт, може да разгледате ТУК..

Съдържанието на спортния календар, може да разгледате ТУК.