Свободни места съгласно Наредба №10, чл.104, ал. 1 и ал.2

Свободни места съгласно Наредба №10, чл.104, ал. 1 и ал.2

9д Електрообзавеждане на производството 3 свободни места

10г Автотранспортна техника 1 свободно място

10д Електрически превозни средства 1 свободно място

11д Промишлена Електроника 1 свободно място

11д Измервателна и организационна техника 2 свободни места

12а Компютърна техника и технологии 1 свободно място

12г Автотранспортна техника 7 свободни места

12д Промишлена Електроника 10 свободни места