Свободни места в ПТГ

Информация за свободните места в ПТГ "Д-р Никола Василиади" може да видите тук.