ПТГ "Д-р Никола Василиади" кандидатства за "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"

ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово кандидатства за приемане и включване в 

"Списък на иновативните училища" за предстоящата учебна година - 2021/2022г.

с проект "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО И ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА".

 

В края на 2020г. когато техническата гимназия отбелязва своята 125 годишнина, бе подписано официално споразумение между ПТГ "Д-р Никола Василиади" и ТУ-Габрово за тясно сътрудничество.

Така се осъществява пряката връзка межу професионалното техническо образование и висшето техническо образование в Габрово. Чрез споразумението двете институции от Габрово ще реализират съвместни инициативи и партньорство при провеждане на интегративни уроци на ученици от различните специалности в училището с преподаватели от ТУ – Габрово. Освен това ще бъдат съществени съвместни клубни занимания по интереси. Споразумението акцентира над разработването на сборник-наръчник за учениците от техническата гимназия, в подкрепа на дуалното обучение, по специалността „Мехатроника“, в осъществяване на иновативно обучение в най-новата дуална специалност „Електрически превозни средства“, при разработването на учебни планове, програми и учебни помагала в подкрепа на новите технически дисциплини в училището.

Традиционни са и тесните партньорски отношения между техническата гимназия и фирмите в региона, в които през последните години учениците реализират своята практика в реална работна среда.

Така идеята за иновацията, заложена в проекта "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ" е връзката - ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКА-БИЗНЕС.

За повече информация посетете СЕКЦИЯ:ПРОЕКТ"ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ"