Проект по програма ЕРАЗЪМ+ КД122-VET-2021/2022г.

Проект „Надграждане на професионалните умения чрез иновативни практики в Европа“ - № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030785.

Срок на изпълнение 01.09.2021г. - 31.08.2022г.

Ново предизвикателство за ПТГ "Д-р Никола Василиади"е темата за възобновяемите енергийни източници, във връзка с ангажимента на ЕС  да превърне Европа в първия климатично неутрален континент в света до 2050г., като част от Европейската зелена сделка. https://www.gabrovonews.bg/news/182720/

С реализирането на настоящия проект си поставихме следните цели:

1.Придобиване на професионални знания и умения, чрез изучаване на иновативни практики в сферата на възобновяемите енергийни източници в Италия и Испания.

2.Развиване на уменията и компетентностите на учителите за качествено взаимодействие в междупредметна СТЕМ среда.

3.Повишаване на институционалния капацитет на ПТГ „Д-р Н. Василиади“.

4.Надграждане на езиковите компетенции на учители и ученици участващи в мобилността.

В резултат от практическото обучение в град Челано - Италия от 13.02.2022г. до 26.02.2022г.,  13 ученика от 10 и 11 клас придобиха умения за  инсталиране, поддържка, настройка и ремонт на  възобновяеми източници. Практикуването на език в чуждоезикова среда мотивира учениците за изучаване на език на следващи езикови нива.  https://www.gabrovonews.bg/news/184088/

Приемащата организация АМФИ Интернационал даде отлична оценка за представянето на учениците от ПТГ “Д-р Н. Василиади“. В края на практиката учениците получиха сертификати от приемащата организация и  Europass сертификати.  

https://www.espressione24.it/gabrovo-chiama-avezzano-programma-erasmus-risponde/

 

В ПТГ е създадена нова училищна творческа среда с фокус върху инженерните науки и технологиите – СТЕМ център. От 13.02. 2022г. до 19.02.2022г. в гр. Челано , Италия се проведе обучение на пет учители за работа в СТЕМ среда и наблюдение на  добри Европейски практики. В обучението участваха Корнелия Мотова -Директор на гимназията, Росица Николаева - зам. Директор учебно производствена дейност, Христо Минков- зам. Директор административно стопанска дейност , Косьо Христов-старши учител по професионална подготовка и Десимира Тодорова-старши учител по английски език

Те наблюдаваха ефективните методи за използване на новите инструменти в STEM-среда и  прилагането им в ежедневното преподаване. Обмениха опит за създаване на СТЕМ уроци и СТЕМ методи на взаимодействие /ментор-ученици-среда/ , които са базирани на ученето чрез действие. Участниците усвоиха практически идеи за включване на технологиите в урочните единици и използване на дигиталните технологии в образованието. https://www.marsicalive.it/progetto-erasmus-mattinata-di-confronto-tra-iis-majorana-ed-istituto-bulgaro/?fbclid=IwAR20q93kO-mz0QfhX0ZAyo7k6iWFUcADkbjHx12hSdjw9PdiSzQsDpxuBr0

Участниците в обучителния курс получиха Europass серификати, признати от Европейската комисия.

Кратък видеоклип за мобилността в Челано, Италия проведена през м. февруари 2022г. може да видите ТУК.

 

Успешна мобилност на ученици от ПТГ „Д-р Н. Василиади“в Испания, Канарски острови, Тенерифе, Пуерто де ла круз

ПТГ „Д-р Н. Василиади“ приключи втората мобилност по проект „Надграждане на професионалните умения, чрез иновативни практики в Европа“ № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030785 по програма ЕРАЗЪМ +, която се проведе в Испания, Тенерифе, гр. Пуерто де ла Круз от 22.07.2022 г. до 05.08.2022 г. Дванадесет ученика от гимназията надградиха техническите си знания за възобновяемите енергийни източници.Те посетиха Института за възобновяеми енергийни източници – ITER, който разработва иновативни технологии за създаване на ВЕИ. Учениците наблюдаваха високопроизводителна изчислителна инфраструктура, съвременни ветропаркове, инсталиране на фотоволтаични системи, конструктивни концепции на биоклиматични къщи и използване на морското гориво. Запознаха се с устойчивото интегриране на възобновяемите горива  в местните транспортни системи.

Приемащата организация организира сеща с кмета на града. Господин Марко Антонио Гонсалес Меса изрази задоволството си от срещата с учениците и техните ръководители за споделяне на добри практики за използването на възобновяеми енергийни източници и отправи своето послание за устойчиво развитие на училището и град Габрово в Зелената сделка. https://www.gabrovonews.bg/news/190127/

След проведената краткосрочна мобилност учениците са информирани и ангажирани за новите технологии и вдъхновени за развитие в областта на възобновяемите източници.

Видео за мобилността в Пуерто  де ла Круз, Тенерифе, Испаня проведена през м. август 2022г. може да видите ТУК.