Проект по програма ЕРАЗЪМ+ КД122-2021/2022г.

Еразъм проектите – успешен начин за развитие на професионалното образование

 

С реализирането на настоящия проект с код 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030629 “Нови реалности в предподаването и ученето - дигитализация, интернационализация и иновация в професионалното образование” по програма ЕРАЗЪМ+ техническото училище постига три основни цели:

1. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГИМНАЗИЯТА;

2. Повишаване квалификацията на преподавателите в техническа гимназия по отношение ефективното използване на възможностите на различни дигитални приложения за създаване на интерактивни уроци както в ОРЕС, така и при присъственото обучение

3. Подобряване на езиковите умения и компетенции по английски език на учителите

 

Проектът за квалификация на учителите е озаглавен е “Нови реалности в предподаването и ученето - дигитализация, интернационализация и иновация в професионалното образование” и е със срок на договора: 01.09.2021г. - 31.08.2022г.

 

Изпращаща организация е Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади"- Габрово, a партньори са Erasmus Learning ACADEMY – ELA- Bologna, ITALY и ESMOVIA – Valencia, Spain. Приемащите организации са организации с многогодишен опит в провеждането на качествени структурирани курсове за учители от цяла Европа по КА 101 и КА 102. ПТГ „Д-р Никола Василиади“ и ESMOVIA от няколко години се радват на ползотворно  партньорство, като това е четвърта мобилност, осъществена в Испания в сътрудничество с тази организация.

 

Първата група учители вече осъществи едноседмичен курс на обучение от 13.11.2021г. – 20.11.2021г. в Болоня, Италия на тема: „Открийте най-добрите приложения и инструменти за електронно, дистанционно обучение и уеб дизайн“. Участваха г-жа Корнелия Мотова - директор на гимназията, инж. Елена Илиева - главен учител професионална подготовка, Десимира Тодорова-старши учител по английски език и д-р Христина Денева –старши учител по физика.

 

В отговор на нарастващите тенденции към интегриране на новите технологии и уеб платформи в образованието, бяха изучени приложения за създаване на видео уроци, интерактични онлайн инструменти за конструиране на мултимедиен урок, дигитални приложения за създаване на тестове, анкети. Чрез редица практически задачи бяха усвоени приложенията PicCollage, Weebly, Canva, Socrates, Magisto, Edpuzzle and Thinglink.

Проектът се осъществява като част от международна програма, насочена към постигане на учене през целия живот и към подкрепа на европейските политики в областта на професионалното образование и обучение. Придобитите нови знания, умения и компетенции, учителите ще адаптират към потребностите на всички ученици на гимназията, ще ги трансферират във всички методични обединения и специалности и ще ги приложат в бъдещи практики и политики.

Участниците в обучителния курс са сертифицирани с Europass серификати, признати от на Европейската комисия, които ще бъдат приложени за признаване на квалификационни кредити от РУО – Габрово като международна квалификация.

Втората група учители посети едноседмичен курс със заглавие „ИКТ за преподаване и обучение“  от 9.05.2022-13.05.2022г. във Валенсия, Испания. Основните дейности са семинари по практическа методология на теми: „Защо и как да използваме ИКТ в класната стая“, „Социални медии в класната стая“, „Разработване на ресурси чрез използване на ИКТ инструменти“. В Испания се обучаваха: Диляна Лефтерова – старши учител по английски език, Емил Драганов – учител по български език и литература, Вяра Пенева – педагогически съветник и Каталина Гогова – учител по философия. Те се запознаха и усвоиха редица уеб платформи, приложения и онлайн инструменти, сред които: Vocaroo, Canva, Edpuzzle, Sway, Quizlet, Padlet, Genially и др.

С Google site бе създаден сайт  https://sites.google.com/view/thefives , в който е представено преживяното и наученото в курса "ICT for teaching and learning".

"Еразъм проектите – успешен начин за развитие на професионалното образование" - статия, представяща обучението на колеги в Болоня, Италия - https://www.gabrovonews.bg/news/182145/ 

Кратък видеоклип за мобилността в Болоня, Италия проведена през м. ноември 2021г. може да видите ТУК.

Статия, публикувана в италианска онлайн медиа от Джулиа Замбози, по повод проведения курс в Болоня, в който участвахме: ТУК

Видеофилм, реализиран с програмата Canva, показващ отчета за дейността на ЕПКК по чужд език през учебната 2021/2022г. може да видите ТУК.