Преподаватели

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Корнелия Петрова Мотова

Директор и учител по биология и здравно образование

инж. Димитър Цветанов Димитров

Зам.директор УВД и учител по практика за спец. „Компютърна техника и технологии” и „Системно програмиране”

Росица Николаева

Зам.директор УПД и учител по гражданско образование

Христо Минков

Заместник директор АСД и учител по физическо възпитание и спорт

д-р Христина Иванова Денева

Старши учител по физика и астрономия

д-р инж. Георги Станчев Илиев

Учител по теория за спец. „Машини и системи с ЦПУ” и "Мехатроника"

инж. Иван Рачев Банчев

Главен учител по практика за спец. „Мехатроника” и "Автомобилна мехатроника"

инж. Пенчо Иванов Тепавски

Старши учител по практика за спец. „Автотранспортна техника”

инж. Георги Кънев Христов

Старши учител по практика за спец. „Автотранспортна техника”

инж. Ивелина Недкова Недкова

Ръководител компютърен кабинет и старши учител по теория за спец. „Компютърна техника и технологии” и „Системно програмиране”

инж. Елена Андреева Илиева-Ибовска

Главен учител професионална подготовка, преподаващ теория за спец. „Компютърна техника и технологии” и „Системно програмиране”

инж. Мария Валентинова Райкова

Старши учител по теория за спец. „Компютърна техника и технологии” и „Системно програмиране”

инж. Марина Михайлова Селиванова

Старши учител по теория за спец. „Компютърна техника и технологии” и „Системно програмиране”

инж. Христина Пенчева Панчева

Старши учител по теория за спец. „Компютърна техника и технологии” и „Системно програмиране”

инж. Косьо Атанасов Христов

Учител по практика за спец. „Компютърна техника и технологии” и „Системно програмиране”

инж. Паолина Андреева Радева

Учител по теория за спец. „Компютърна техника и технологии” и „Системно програмиране”

инж. Майя Йосифова Пенчева

Старши учител по теория за спец. „Машини и системи с ЦПУ” и "Мехатроника"

инж. Иванка Геориева Станчева

Старши учител по теория за спец. „Машини и системи с ЦПУ” и "Мехатроника"

Йордан Николов Шопов

Учител по практика за спец. „Автотранспортна техника”

Пенка Драгнева Пенева

Старши учител по икономика и предприемачество

Снежина Симеонова

Старши учител по български език и литература

Надежда Пенчева Найденова

Старши учител по български език и литература

Петя Василева

Старши учител по български език и литература и руски език

Емил Ганчев Драганов

Учител по български език и литература

Красимир Иванов Иванов

Старши учител по информатика и ИТ

Десимира Николаева Тодорова

Старши учител по английски език

Даниела Георгиева Павлова

Учител по английски език

Диляна Мариус Лефтерова

Старши учител по английски език

Мирослав Тодоров Михайлов

Старши учител по английски език

Ивелина Генчева

Учител по английски език

Даниела Божидарова Цветкова

Учител по английски език

Невена Кънчева Стефанова

Учител по математика

Пенка Илиева Симеонова

Старши учител по математика

Стефан Косев

Учител по математика

Димитър Николов Колев

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Пенчо Колев Колев

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Иван Михайлов Башев

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Светла Ненова

Учител по немски език

Виолета Цончева Иванова

Старши учител по биология и здравно образование

Христофор Николов Христов

Старши учител по география и икономика

Силвия Иванова Христова

Старши учител по химия и опазване на околната среда

Цветанка Иванова Генчева

Старши учител по история и цивилизация, свят и личност

Илияна Минкова Кожухарова

Старши учител по история и цивилизация

Каталина Людмилова Гогова

Учител по етика и право, философия

Елена Стефанова Иванова

Училищен психолог

Вяра Симеонова Пенева

Педагогически съветник

Жулиета Христова Генова

Образователен медиатор