Покана за подбор за мобилност по програма „Еразъм+“

В ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово се реализира  Акредитиран проект за мобилност на персонал в професионалното образование и обучение, по програма Еразъм+,

 договор N 2023-1-BG01-KA121-VET-000119103.

Покана за подбор на учители за мобилност по програма „Еразъм+“- Договор N 2023-1-BG01-KA121-VET-000119103  за 2023/2024г.с цел обмяна на опит чрез наблюдение

Покана за подбор на ученици за краткосрочна мобилност по програма „Еразъм+“- Договор N 2023-1-BG01-KA121-VET-000119103 за 2023/2024г.

Заявление от учител

Заявление от ученик

Срок за подаване на документите 29.02.2024г. в канцеларията на гимназията.