НП "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА"

ПТГ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ" ГАБРОВО КАНДИДАТСТВА ПРЕЗ 2020 ГОД. ПО НП "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА"

Проектът е одобрен, с обща стойност от 300 000лв. и вече е в процес на реализиране.

Със заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев, издадена в края на м. декември 2020г. бе одобрено финансирането и в ПТГ "Д-р Никола Василиади" вече се работи усилено за реализиране на идеята за изграждане на високотехнологичен STEM център, който ще покрива широк спектър от технически професии на бъдещето, по които професионалната гимназия осъществява и ще продължава да осъществява своя план - прием и за предстоящата 2021/2022 учебна година.

„STEM центровете са не просто оборудване – обзаведени и модернизирани кабинети. Те са и модел на учене, който стимулира в по-голяма степен подготовката по математика и природни науки“, счита министърът на образованието Красимир Вълчев, който информира още, че по Плана за възстановяване и развитие на Европа е предвидено във всички над 2000 училища в страната да се изградят подобни модерни кабинети.

 

Проектът бе подкрепен още при кандидатстването си от много фирми от града, от ТУ - Габрово и Община Габрово и представлява успешна реализация на връзката ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - НАУКА И БИЗНЕС. 

 

Високотехнологичният STEM център е заложен да бъде изграден в учебен корпус 2 на гимназията, осигурявайки изцяло НОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, а специализираното техническо оборудване ще осигури съвременото обучение за програмиране, роботика, 3D моделиране, изкуствен интелект, измервателна техника, мехатронни системи и природни науки. 

 

STEM центърът ни е модерна визуализираща среда с технологии на бъдещето. Нестандартна творческа среда от обзавеждане, оборудване и технически иновации в сферата на приложното програмиране, промишлената електроника, машиностроенето, техниката и природните науки, създаваща мотивация в ученика да се включи в изучаването и изследването на технологиите. Това ще развие мисленето и уменията на учениците за сръчност, креативно мислене и творческа нагласа към техниката. Създава самочувствие за професионална компетентност на ученика и развива специфични умения, така търсени в технологичния ни 21 век.

 

Различната и иновативна образователна среда в STEM центъра, предложените актуални технологии, макети, стендове, специализирана апаратура и обзавеждане допринасят за повишаване на интереса, мотивацията, знанията и компетентностите на учениците. Освен това средата предполага развитие на личностни, социални и културни качества на подрастващите. Те ще придобият основни практически знания и умения, които ще доведат до правилно професионално ориентиране и избор на подходящи за тях „професии на бъдещето“.

Ето визуализации на новата образователна среда на STEM центъра ни: