Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Проект BG05M20P001 - 2.010 -"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Тема на обучението: Индивидуализиране на обучението с електронни учебни системи

Обучителна организация: ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ -ЕООД

дата на провеждане: 28.06-30.06.19г.

място на провеждане: х-л "Белвю", Златни пясъци - заседателна зала

участници: 24 педагогически специалисти на възраст до 54 год.

Обща информация

Описание: В обучението бе предвидено обучение на основата на създаване на електронни уроци, отчитащи индивидуалните особености на обучаемите, нивото на първоначалните знания и степените на възприемане.

Очаквания и цели: Целта на индивидуализираното електронно обучение е създаване на възможност на обучаемия в максимална степен да усвои предвидения учебен материал в зависимост от неговите интереси и възможности. Предоставеният учебен материал трябва да постигне целите поставени в обучителния проецес.

Тема и подтеми, включени в обучението:

  1. Традиционни и модерни P2P системи на обучението
  2. Създаване на дигитални класове и обособяване на групи и общности в тях
  3. Създаване и модифициране на индивидуални тестове
  4. Витруална класна стая и възможности за мениджмънт в нея