Електронен дневник

Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" Габрово

работи от учебната 2019/2020 с електронен дневник - ШКОЛО