Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - теория и практика

С заповед на министъра на МОН са определени следните дати за провеждане на Държавни изпити по теория за придобиване квалификационна степен за уч.2019/2020г.:

Сесия ЮНИ:  Втора, трета и четвърта квалификационна степен - 05.06.2020г.,- начало 09:00ч.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ -ПРАКТИКА