Дуално обучение

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ и ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия предлагат отново обучение по дуална форма на кандидат-гимназистите за учебна 2020/2021 г. по специалността: „Мехатроника“ (с прием след 7-ми клас - с разширено изучаване на английски език). Обучението се провежда в рамките на вече успешно стартиралия австрийски проект „Дуално обучение в България“ под надслов „Готов ли си да „изучиш практиката“?“
Във връзка с Постановление на МС 328/21.12.2017г. учениците, обучаващи се в специалности с дуална форма на обучение се изплащат целеви стипендии от втория учебен срок на 2019/20г. Всички ученици приети в тази форма на обучение ще получават такива стипендии за първи гимназиален етап на образованието си.
.
КАКВО Е ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ?

-Може да станеш експерт като практикуваш в реална работна среда, докато се обучаваш по избрана професия и специалност.
-Обучението се провежда на 2 места – в гимназията и във фирмата.
-Обучението е адаптирано към образователните нужди и е на база на новостите и тенденциите в развитието на бизнеса.
-Когато се дипломираш, си вече завършен професионалист, перфектно подготвен за практиката и реалния живот.

ПРЕДИМСТВА НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

-позволява редуването на теория и практика, което създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията;
-веднага виждаш практическото приложение на наученото;
-работейки в реална работна среда, имаш възможност да използваш модерната техника на предприятията;
-по време на стажа се интегрираш директно в производството, работиш на различни позиции и опознаваш особеностите на работа в отделните отдели, своя бъдещ работодател;
-след завършването на образованието си ти си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка;
-имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда;
-конкурентоспособен си във всички страни от ЕС, благодарение на позитивния международен имидж на обучаващата фирма;
-изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност;
-получаваш възнаграждение за положения труд и за обучението си;

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

-В 11-ти и 12-ти клас получаваш трудов договор с избрания от теб работодател и мотивиращо възнаграждение:
-според извършената работа, не по-малко от 90 % от минималната работна заплата за страната плюс стипендия за отличен успех.

Партньори на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ са световно известните и водещи в бранша си фирми:
- Импулс АД - https://www.impuls.bg/bg/ ,
- Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД - https://www.gwg-gabrovo.com/,
- ЦЕРАТИЦИТ България AД - https://www.ceratizit.com/
- Габинвест ЕООД - https://gabinvest.eu/,
- ЗГПУ ГРУП - ЕООД - https://www.zgpu.com/

Стани ученик в Професионалната Техническа Гимназия "Д-р Никола Василиади", гр. Габрово, която ще осигури твоето теоретично обучение! Позволи ни да ти предложим най-доброто обучение и да "Изучиш практиката" в Габровски фирми - партньори, за да станеш един добър и универсален специалист!