Актуални НОВИНИ - присъствено обучение от 16.11.2020

ОБУЧЕНИЕТО В Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" Е ПРИСЪСТВЕНО

СЧИТАНО ОТ 16.11.2020Г.

Уважаеми родители и ученици,
 

От 16.11.20 г. (понеделник) обучението на учениците от 8 - 12-ти клас ще се провежда присъствено в училище, при спазване на утвърденото седмично разписание и стриктно съблюдаване на всички противоепидемични мерки, зададени в Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на здравният министър.

Началото на учебните часове за всички ученици е 08:00ч, продължителността на учебния час е 40 минути, при спазване на следния график на учебното време:

1. час 08:00 – 08:40
2. час 08:50 – 09:30
3. час 09:40 – 10:20

Голямо междучасие – 20 мин.

4. час 10:40 – 11:20
5. час 11:30 – 12:10
6. час 12:20 – 13:00
7. час 13:10 – 13:50
8. час 14:00 – 14:40

Повече информация, свързана диманичната обстановка и организацията на учебния процес в ПТГ "Д-р Никола Василиади" може да намерите в СЕКЦИЯ: Е-обучение -извънредно положение заради COVID-19 и в електронния дневник - ШКОЛО 

20.11.2020г. Заповед № РД- 03-131/20.11.2020г. на Директора на ПТГ "Д-р Никола Василиади" относно носенето на лични предпазни средства