Административен бюджет за 2018г. - архивиран

Бюджет на гимназията за 2018г.: 

  1. Бюджет за 2018г.  изтегли документа

Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията:

  1. за първо тримесечие на 2018г.: изтегли документа
  2. за първото шестмесечие на 2018г.: изтегли документа
  3. за деветмесечието на 2018г: изтегли документа
  4. Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията за 2018г. изтегли документа