Административен бюджет за 2017г. - архивиран

Бюджет на гимназията за 2017г.: 

  1. Бюджет за 2017г. - изтегли документа

Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията:

  1. за първо тримесечие на 2017г.: изтегли документа
  2. за първото шестмесечие на 2017г.: изтегли документа
  3. за деветмесечието на 2017г: изтегли документа
  4. Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията за 2017г. изтегли документа