2018/2019г.

За учебната 2018/2019г. се приемат ученици по следните специалности:

 

С прием след завършен VII - ми клас с ИНТЕНЗИВНО изучаване на английски език:

  • Приложно програмиране   
  • Компютърна техника и технологии  

С прием след завършен VII- ми клас с РАЗШИРЕНО изучаване на английски език:

  • Мехатроника  
  • Машини и системи с ЦПУ   

Балообразуващи предмети: математика (удвоена) и български език(удвоена) от националното външно оценяване, и годишните оценки пo физика и технологии от свидетелството за основно образование.

График на дейностите по приемане на ученици след завършен 7-ми клас.

С прием след завършен VII - ми клас - без разширено и без интензивно изучаване на чужд език

  • Автотранспортна техника
     

През учебната 2018/2019 ще се осъществи прием по специалността "Машини и системи с ЦПУ" чрез ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ.   

Балообразуващи предмети: математика (удвоена) и български език(удвоена) от националното външно оценяване, и годишните оценки пo физика и технологии от свидетелството за основно образование.

 

Заповед N РД - 09-628/29.03.2018г. на министъра на образованието и науката относно организиране на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019г.