Спортен календар

На заседание на педагогическия съвет с протокол N16/ 07.09.2017г. е приет спортен календар за учебната 2017/2018г.

Съдържанието на спортния календар може да разгледате ТУК.