Одобрени учебници

Списък на утвърдените учебници и учебни комплекти, които ще се използват за учебната 2017/18г.:

  1. Списъкът на НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ ЗА  8 -ми КЛАС, е съобразен изцяло с утвърдената заповед  № РД 09-3681/18.08.2017 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  2. Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка за следните класове:
  3. Списък на одобрените учебници по професионална подготовка за следните специалности:
  4. Списък на учебни помагала за подготовка за ДЗИ